Kontakt

Nazwa i adres Klubu:

Uczniowski Klub Sportowy "ELEMKA"

87-800 Włocławek; ul. Bechiego 1

Tel. sekretariat: (048) 54 232-29-65 w. 411

NIP: 8882802408              REGON: 911348086

Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek

pod pozycją nr 27 w dniu 17 marca 2000 roku.

 Nr konta bankowego: PKO BP o/Włocławek   65 1020 5170 0000 1302 0009 1595

 

Osoby do kontaktu:

1. Prezes Zarządu UKS "Elemka"   -  Tomasz Ulanowski  

    tel. mob.:   +48 604-791-497

2. V-ce Przezes Zarządu UKS "Elemka"   -   Radosław Lewiński

    tel. mob.:   +48 600-739-782

E-mail:   ukslmkwloclawek@onet.eu