Szkolna Liga Siatkówki chłopców - regulamin rozgrywek.

2011-02-15 11:15

Link do terminarza rozgrywek.

Szkolna liga siatkówki

chłopców.

 

organizator: Tomasz Ulanowski

nauczyciel wychowania fizycznego.

 

REGULAMIN

 

CEL ZAWODÓW:

Promocja siatkówki wśród młodzieży III- Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Termin zawodów – luty 2011 – kwiecień 2011 r.

Miejsce rozgrywania zawodów – Sala sportowa LMK.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, którzy są uczniami szkoły. Dopuszcza się drużyny

6-cio lub 5-cio osobowe klas łączonych /zgodnie z harmonogramem zajęć wychowania fizycznego/, nieposiadający przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa. Drużyna może liczyć

12 zawodników.

 

STRÓJ DO GRY:

Drużyny obowiązuje strój i obuwie sportowe.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

System rozgrywania ligii: W zawodach wystąpi 7 zespołów, które rozegrają mecz w 1 rundzie rozgrywek. Zespół wygrany awansuje do następnej rundy, zespół przegrany przechodzi do grupy barażowej. W grupie barażowej rozgrywa się mecze systemem „każdy z każdym”. Zwycięzca tej grupy awansuje do I-wszej grupy walczęcej o pierwsze miejsca w rozgrywkach. O miejsca 1-4 mecze rozgrywane są systemem pucharowym.

O kolejności w grupie decyduje:

1. liczba zdobytych punktów /za wygrany mecz 2 pkt., za przegrany mecz 1 pkt./,

2. stosunek setów zdobytych do straconych w poszczególnych meczach,

3. bezpośredni pojedynek zespołów.

 

SĘDZIOWANIE:

Obsadę sędziowską zapewnia organizator.

Obowiązują przepisy gry w siatkówkę PZPS.

Mecze rozgrywa się do 3 wygranych setów.

Kapitanowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników.

 

      INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zespół oznaczony jako „gospodarz meczu” zobowiązany jest do obsługi sekretariatu zawodów

oraz do przygotowania sali do meczu i uporządkowanie jej po zawodach.

 

OPIEKA MEDYCZNA:

Pielęgniarka szkolna.

 

NAGRODY:

Za zajęcie I –go miejsca zespół otrzymuje Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

 

Link do terminarza rozgrywek.

 

 

By TU.