Nasi użytkownicy

    Stronę internetową Klubu kierujemy do naszych zawodników, młodzieży "elemkowskiej", absolwentów III-go Liceum, którzy są, byli lub zechcą w przyszłosci angażować się w sportowe życie szkoły. Serdecznie zachęcamy.

Zarząd Klubu.

 

Informacje o naszym Klubie

    Uczniowski Klub Sportowy "ELEMKA" został zarejestrowany w 2000 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego III Liceum Ogólnokształcącegoim. Marii Konopnickiej we Włocławku. Liceum znane jest pod skrótową nazwą LMK, stąd pomysł aby własnie tak nazwać klub sportowy.

 Zostań naszym Partnerem. Zapraszamy do współpracy.

    Zarząd UKS "ELEMKA" tworzą: 

1. Prezes Zarządu -Tomasz Ulanowski

2. V-ce Prezes Zarządu - Radosław Lewiński

3. Członek Zarządu - Joanna Chęś

4. Sekretarz Zarządu - Luiza Dryńska


Komisja Rewizyjna:

1. Przewodnicząca – Ewa Milewska

2. Członek Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Król

3. Członek Komisji Rewizyjnej - Aneta Jaworska