Urząd Miejski we Włocławku.

Urząd Miejski we Włocławku.

Partnerem Klubu jest:

Urząd Miejski we Włocławku,

Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej, który wspiera realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe".