Regulamin Ligii Siatkówki LMK Chłopców.

 

Szkolna liga siatkówki

chłopców.

 

organizator: Tomasz Ulanowski

nauczyciel wychowania fizycznego.

REGULAMIN.

CEL ZAWODÓW:

Promocja siatkówki wśród młodzieży III-go  Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

         Termin zawodów: listopad 2017 r. – grudzień 2017 r.

Miejsce rozgrywania zawodów – Sala sportowa LMK.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Zespół liczy 12 zawodników, którzy są uczniami szkoły. W czasie meczu na parkiecie nie może przebywać mniej niż 5-ciu zawodników. Dopuszcza się składy osobowe klas łączonych /zgodnie z harmonogramem zajęć wychowania fizycznego/, nieposiadających przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

Dopuszcza się uczestnictwo drużyn mieszanych, tzn. z dziewczętami w składzie zespołu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa.

 

STRÓJ DO GRY:

Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer na koszulce (mile widziane).

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

W zawodach wystąpią zespoły, które rozegrają mecze jedną rundę systemem "każdy z każdym" do 2 wygranych setów.

W przypadku remisu 1:1 w pierwszych setach rozgrywa się trzeci set do 15 pkt (z przewagą 2 pkt).

Po zakończonych rozgrywkach grupowych zespóły zajmujące 1 i 2 miejsce grają o I miejsce w turnieju, systemem "mecz i rewanż".

Zespół, który zajmie I miejsce w meczu finałowym zostaje Mistrzem LMK w Siatkówce Chłopców.

O kolejności w decyduje:

  1. liczba zdobytych „dużych” punktów,
  2. stosunek punktów zdobytych do straconych w poszczególnych meczach,
  3. bezpośredni pojedynek zespołów.

 

SĘDZIOWANIE:

  Obsadę sędziowską zapewnia organizator.

        Obowiązują przepisy gry w siatkówkę PZPS.

Kapitanowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników.

 

INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zespół oznaczony jako „gospodarz meczu”, czyli wymieniony na pozycji pierwszej w terminarzu gier,  zobowiązany jest do obsługi sekretariatu zawodów oraz do przygotowania sali do meczu i uporządkowanie jej po zawodach.

 

OPIEKA MEDYCZNA:

        Pielęgniarka szkolna.

 

NAGRODY:

        Za zajęcie 1 miejsca – Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

   Za zajęcie miejsc 1 - 3 drużyny otrzymują dyplomy.

 

Przygotował: Tomasz Ulanowski