LMK Basketball Liga chłopców.

 

organizator: Tomasz Ulanowski

nauczyciel wychowania fizycznego.

REGULAMIN

CEL ZAWODÓW:

        Promocja koszykówki wśród młodzieży III- Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Termin zawodów – styczeń – marzec.2018 r.

Miejsce rozgrywania zawodów – Sala sportowa LMK.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, którzy są uczniami szkoły. Dopuszcza się drużyny klas łączonych /zgodnie z harmonogramem zajęć wychowania fizycznego/, nieposiadających przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa. Drużyna może liczyć do 12 zawodników.

STRÓJ DO GRY

Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer na koszulce.

W przypadku braku jednolitych koszulek, jeden z zespołów, który jest gospodarzem meczu, rozgrywa mecz w szarfach.

SYSTEM ROZGRYWEK

W zawodach wystąpią zespoły, które rozegrają mecze systemem pucharowym „każdy z każdym”. Do dalszych gier awansuje zespół wygrany.

W drugiej fazie rozgrywek rozgrywane są mecze „każdy z każdym” bez rundy rewanżowej.

         O kolejności w decyduje:

  1. liczba zdobytych punktów,
  2. stosunek punktów zdobytych do straconych w poszczególnych meczach,
  3. bezpośredni pojedynek zespołów

ORGANIZACJA ZAWODÓW: 

        Zespół wymieniony jako pierwszy jest gospodarzem meczu. Gospodarz zobowiązany jest do przygotowania sali sportowej, piłek do rozgrzewki, obsady sędziów sekretarzy oraz do uprzątnięcia sali po meczu. Czas gry 4 x 10 minut, bez zatrzymywania zegara. Czas zatrzymywany tylko na ostatnie 2 minuty w 4 kwarcie.

SĘDZIOWANIE:

Obsadę sędziowską zapewnia organizator.

Obowiązują przepisy gry w koszykówkę PZKosz.

Kapitanowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników.

OPIEKA MEDYCZNA

         Pielęgniarka szkolna.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1 - 3 drużyny otrzymują dyplomy.

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

Terminarz gier grupowych czwartek

 

 

Zespoły

1

Klasa

2

Klasa

3

Klasa

4

Klasa

5

Klasa

6

Klasa

 

 

Faza grupowa

 

 

 

 

 

Nr

Meczu

Godzina

meczu

Termin

Nazwa drużyny

 

Nazwa drużyny

Wynik

1.

00:00

00.00.18

Klasa

vs.

Klasa

00:00

2.

00:00

00.00.18

Klasa

vs.

Klasa

00:00

3.

00:00

00.00.18

Klasa

vs.

Klasa

00:00


 

Finał

O miejsce

Godzina

meczu

Termin

Nazwa drużyny

 

Nazwa     drużynu

  Wynik

3

00:00

00.00.18

Meczu nie rozrywa się.

 

 

 

1

00:00

00.00.18

Klasa

vs.

Klasa

0:0

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU

  1. Klasa
  2. Klasa
  3. Klasa