Regulamin LMK Basketball Cup

2011-10-26 12:47

Szkolna liga koszykówki chłopców.

organizator: Tomasz Ulanowski

nauczyciel wychowania fizycznego,

Jakub Ścierzyński.

 

 

REGULAMIN

 

CEL ZAWODÓW:

         Promocja koszykówki wśród młodzieży III- Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Termin zawodów – 12.10. – 10.12.2011 r. Miejsce rozgrywania zawodów – Sala sportowa LMK, Hala Mistrzów we Włocławku.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie klas I, II i III. Dopuszcza się drużyny klas łączonych /zgodnie z harmonogramem zajęć wychowania fizycznego/, nieposiadający przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników.

STRÓJ DO GRY

Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer na koszulce ( jesli to możliwe).

Gospodarz meczu rozgrywa mecz w koszulkach jasnych, drużyna gości w kolorach ciemnych.

W przypadku braku jednolitych koszulek, jeden z zespołów, który jest gospodarzem meczu, rozgrywa mecz w szarfach.

SYSTEM ROZGRYWEK

Czas gry: 4 x 8 minut. System rozgrywania ligi: W zawodach wystąpi 8 zespołów, które zostaną podzielone na 2 grupy eliminacyjne.

        W grupach obowiązuje system gier „każdy z każdym”

        O kolejności w grupie decyduje:

1.      liczba zdobytych punktów,

2.      stosunek punktów zdobytych do straconych w poszczególnych meczach,

3.      bezpośredni pojedynek zespołów.

II faza rozgrywek:

Do II rundy awansują 2 najlepsze zespoły z każdej grupy i rozgrywają mecze o awans do finału systemem A1:B2 oraz A2:B1.

Meczy o 4,5,6 miejsce nie rozgrywa się.

 

SĘDZIOWANIE:

Obsadę sędziowską zapewnia organizator.

Obowiązują przepisy gry w koszykówkę PZKosz.

Kapitanowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników.

Zespół, który rozgrywa mecz jako "Gospodarz" zobowiązany jest do zorganizowania obsady sędziego sekretarza i sędziego mierzącego czas gry. Ponadto, przygotowuje salę do rozegrania meczu oraz sprząta ją po zakończeniu meczu.

OPIEKA MEDYCZNA

Pielęgniarka szkolna.

NAGRODY:

Za zajęcie miejsc 1 - 3 drużyny otrzymują puchary i dyplomy.