Szkolny turniej siatkówki dziewczat klas pierwszych.

2011-10-12 10:17

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

DZIEWCZĄT KLAS PIERWSZYCH

 

1.    CEL

- popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji

 

2.    MIEJSCE TURNIEJU: sala gimnastyczna LMK

TERMIN: październik, listopad

 

3.    ZASADY UCZESTNICTWA

W rozgrywkach uczestniczyć mogą uczennice klas pierwszych, nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć ruchowych.

 

4.    SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

- system rozgrywania: pucharowy

- zespół może liczyć 9 zawodniczek

- spotkania będą rozgrywane do 2 wygranych setów, każdy do 25 punktów

 (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów); w przypadku równości wygranych setów1:1 rozegrany zostanie piąty set

do 15 pkt.

- zespół, który nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez podania właściwych powodów, przegrywa spotkanie walkowerem

- zespół zdekompletowany w secie czy spotkaniu przegrywa seta lub spotkanie

 

5.    Obowiązuje strój sportowy.

 

6.    Za zajęcie miejsc 1-3 zespoły otrzymują dyplomy.

 

7.    Zespół należy zgłosić do 18.10.2011r. /p. J. Chęś/

 

 

 

Kapitan zespołu reprezentuje swój zespół w losowaniu, które odbędzie się 20.10.11r (czwartek) o godz. 10.30

na sali gimnastycznej.